Thiết bị chính của nhà máy

BỘ PHẬN CHẤT LƯỢNG

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo biên dạng

CV – 3100

MITUTOYO

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø20.0 mm

Chiều dài sản phẩm đến 160 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo độ nhám

SVC – 310

MITUTOYO

Phạm vi đo
Trục X : 0 – 100 mm
Trục Z : 0-300 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo độ tròn

RA – 2200

MITUTOYO

Phạm vi đo
Trục X : 0 – 100 mm
Trục Z : 0 – 300 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo kính hiển vi

STM7

OLYMPUS

Phạm vi đo
Trục X : 0 – 50 mm
Trục Y : 0- 50 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy chiếu quang học

CPJ-3015Z

RATIONAL

Phạm vi đo
Trục X : 0 – 50 mm
Trục Y : 0 – 50 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo độ cứng Micro Vicker

THMV-S1 TAMSUI Phạm vi đo
Độ cứng: 1HV ~ 2967 HV
Lực đo : 0.098 ~ 9.80 N

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo lazer

LS-7010M

KEYENCE

Phạm vi đo
Đường kính sản phẩm
Ø 0.04 – 6 mm

2

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy đo từ thông

NFX-1000

NIHON DENJI SOKKI

Phạm vi đo
1~99.99×104 (μWb.T)

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy phân tích từ

MMU-300R

NIHON DENJI SOKKI

Phạm vi đo
Đường kính sản phẩm
Ø 1 – 160 mm
Trị số đo
0.01 (mT) ~3000(T)

1

BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện CNC cấp phôi tự động

BO205

TSUGAMI

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø20.0 mm

Chiều dài sản phẩm đến 160 mm

8

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện CNC cấp phôi tự động

BM165

TSUGAMI

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø16.0 mm
Chiều dài sản phẩm đến 30 mm

5

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện CNC cấp phôi tự động

BS12

TSUGAMI

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø12.0 mm
Chiều dài sản phẩm đến 80 mm

3

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện CNC cấp phôi tự động

BE12

TSUGAMI

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø20.0mm
Chiều dài sản phẩm đến 80 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện điều khiển tự động CAM

NS-P10530

NOMURA

Đường kính NVL: Ø3.0~Ø8.0 mm
Chiều dài sản phẩm đến 80 mm

11

Upload Image...

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy tiện tự động ESCO

D6.S.R;YD-6

SIBER KIKAI K.K

Đường kính NVL:
D ≤ Ø6.0
Chiều dài sản phẩm:
L ≤ 60 mm

2

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy mài D-CUT

RD-24

TSUNEGAWA SEISAKUSHO

Đường kính sản phẩm: Ø1.0~Ø6.0

Chiều dài sản phẩm: L= 10mm~80mm

1

Upload Image...

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy mài mặt cầu (mài góc R)

RC-40U

TSUNEGAWA SEISAKUSHO

Đường kính sản phẩm: Ø1.0~Ø6.0 mm
Chiều dài sản phẩm: L= 6mm~90 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy mài vô tâm

HIGRIND-1-D

NISSIN

Đương kính mài:
D ≤ 75 mm
Chiều rộng đá mài
:L= 170 mm

2

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy rửa chân không

CLOVA 3525

CLEANVY

Kích thước thùng rửa:
Dài 400 x Rộng 350 x cao 300 mm

1

Tên máy

MS máy

Hãng SX

Kích thước

Số lượng

Máy ép nhựa

SE 75EV-C250; SE 75EV-A

SUMITOMO

75 Tấn

2